Daklicht producten

Parkeergarage ventilatie

bovema-parkeergarage

Voor (gesloten) parkeergarages is het van belang dat de luchtkwaliteit in de parkeergarage in orde is. Om een goede luchtkwaliteit te realiseren voor zowel gebruikers als personeel van de parkeergarage, voorzien wij deze ventilatiesystemen. Deze systemen bestaan uit onder andere stuwdrukventilatie, afzuig- en/of toevoerventilatoren en gasdetectiesystemen (CO/LPG). De uitstoot hiervan dient tot een minimum beperkt te worden en deze systemen monitoren de luchtkwaliteit.

Besparen

Door te ventileren conform de NEN 2443:2013 en toepassing van CO/LPG detectie, wordt er een energiebesparing gerealiseerd. Deze besparing komt tot stand doordat lagere toerentallen van de ventilatoren toegestaan zijn. Dit is met name voor de exploitatiekosten van belang bij de dagelijkse ventilatie.

Brandventilatiesysteem

Naast de dagelijkse ventilatie worden onze parkeergarage ventilatiesystemen ook toegepast als brandventilatiesysteem. Een doordacht brandventilatiesysteem biedt gebruikers en personeel voldoende tijd om te kunnen vluchten en biedt de brandweer bij aankomst de mogelijkheid om een binnenval te doen. Een brandventilatiesysteem dient volgens bepaalde eisen ontworpen te zijn en dient aan bepaalde eisen te voldoen. Normen die hierbij onder andere van toepassing zijn:

  • NEN 6098
  • NEN 1010
  • EN 12.101-3 (de toegepaste brandventilatoren zijn gecertificeerd conform EN 12.101-3 en daarmee geschikt voor toepassing bij hoge temperaturen)
  • Bouwbesluit 2012 / Besluit Bouwwerken Leefomgeving (met ingang van zomer/najaar 2022)

Na oplevering kunnen wij u verder begeleiden in het certificeringstraject. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact met ons op!

Antwoord op uw vragen?

Neem contact op

Persoonlijk gesprek?

Maak een afspraak Offerte aanvragen